Under sommaren har vi ingen bordsbokning utan bara dropin. Det finns mycket plats så det brukar gå snabbt att få bord. Välkomna!